Mitt syfte är att hjälpa dig sjunga
sånger för ett gladare vardagsliv.

 

Mitt namn är Gerth Hyrkas  och jag är Certifierad Life Coach och singer-songwriter. Jag älskar att spela och sjunga för människor för att sprida glädje och kärlek i vardagslivet och till fest. Som låtskrivare är jag inriktad på komponera sånger som talar till hjärtat. Ofta utgår jag från en dikt som  känns meningsfull. Innehållet får sedan spegla hur musiken utformas. Olika känslor kommer därför till uttryck och det är min önskan att musiken ska göra att den som lyssnar mår bättre av att höra detta.
Genom livet har jag  inspirerats av olika slags musik, både den som spelats i religiösa sammanhang och av populär musik. Det viktiga är att musiken måste ha en själ som uttrycker positivitet och kärlek på en så hög nivå  som möjligt. Med  åren har detta lett fram till ett personligt uttryck. 
Som lärare har jag undervisat på gymnasiet i Ystad. I ämnena filosofi, religionskunskap och etik har jag mött hundratals elever varje år där den centrala frågan varit "livets mål och livets mening". Utvecklingen av skolarbetet och den utbildning som gymnasieskolan ger har engagerat mig djupt. Det har varit ett sätt att axla ansvar som vuxen individ i förhållande till ungdomen. Den viktigaste uppgiften i skolan är för mig att stimulera till  flödande kreativitet och en undersökande undervisning. Denna attityd har sedan inneburit ett coachande förhållningssätt i vilka kreativiteten också ställt frågor om ansvar.
Coachningen jag gör syftar därför till att stärka individens självkänsla och självförståelse så att vägen framåt upplevs som ljus och meningsfull. Var och en lever med förväntningar på lojalitet från andra och med ett inre tryck att göra saker som man själv kommer på. Ibland stämmer dessa överens, men ibland gör de inte det. Då är det viktigt att komma underfund med vad som känns viktigast. Varje individ lever därför i relation till sig själv och till de grupper av människor som fyller ens vardag. 
Tacksamhet till livet vill jag känna. Uppmärksamhet på vad som händer vill jag odla. Glädje över framgångar och  att kunna gå vidare efter nederlag vill jag uppleva

Vem är jag? Den frågan har jag ställt många gånger under mitt liv? Är jag kanske en ung man med höga ambitioner? Är jag en familjefar? Är jag verkstadsarbetaren? Är jag läraren? Är jag kanske stockholmaren, eller har jag nu, efter snart 30 år, blivit skåning? Är jag en man i övre medelåldern? Är jag min livserfarenhet? Är jag filosof, musiker eller konstnär? Ja, allt det där ryms i mitt medvetande, och mycket mer…  Det som kommer fram vid olika tillfällen speglar sidor hos mig.

Jag anser att det är viktigt att fungera så kreativt som möjligt, därför att det gör livet roligare och intressantare. Det känns också viktigt att ta ansvar för mina handlingar så att mina relationer till andra människor, till djur och växter, är så välgörande som möjligt. Det betyder att även om jag är formad av min personliga historia och de sammanhang jag levt under, så ser jag mig inte om ett offer, utan som en aktiv människa som vill väl.

Denna självuppfattning gör att jag spelar och sjunger den musik jag skapar med förhoppningen att den ska engagera den som lyssnar. Den gör också att jag gärna hjälper dig som vill utvecklas som individ och i de roller du spelar. I rollen som coach fungerar jag som ett stöd för att tänka både innanför och utanför boxen. Och, syftet är att du ska känna att ditt liv leder till allt större glädje och tillförsikt.