music-l  1 En sökande ung mans sånger - ligger på
Soundcloud.com
 

2 Dikter av Ulla Wijk tonsatta och framförda av Gerth Hyrkäs   music

 

DSC_86973 Sångprogram med låtar ur de svenska och anglo-amerikanska låtskatterna - Sjung med Gerth

4 Ny musik med text och musik framförd av Gerth Hyrkäs   DSC_8686ab