Attraktionslagen

Denna idé handlar om hur kreativa och ansvarsfulla människor orienterar sig. Utgångspunkten är att det jag ger ut kommer igen. Universum som existentiell verklighet är en projektion av vars och ens medvetande. Var och en skapar sin verklighet och lever den oavsett om han eller hon är medveten om det eller ej. För den som är medveten om hur denne skapar sin verklighet finns egentligen ingen gräns för vad som är möjligt. Det som hindrar individen är de hinder han eller hon sätter för sig själv.
Coachningen innebär att  hindren synas och att en framgångsväg bestäms baserad på vad klienten upplever som det positiva alternativet. Motivationen stärks av den emotionella grunden och av fokuseringen på vad det är klienten vill vara, ha och göra. När man förverkligar sina mål  med denna inre relation till sig själv fylls man av en känsla av välmående och entusiasm som bär en genom perioder av både medgång och motgång.
I den kreativa processen bestämmer man sig för vad man vill, formulerar det man brinner för tydligt och klart, och tillåter det man önskar komma till sig så som Universum orkestrerar det. Den kreativa människan befinner sig i tillvarons framkant. Nyskapande går hon in i ovisshet, undersökande och prövande, viss om sin egen existens och om vad hon vill och i tillit till att Allt ordnar sig.